internet

 
Съкращение на internetwork. Вътрешна мрежа - множество компютърни мрежи, които могат да бъдат различни и са съединени посредством шлюзове, управляващи трансфера на данни и обмена на съобщения от протоколите на изпращащите мрежи до тези на получаващите.
2. Интернет - световна съвкупност от мрежи и шлюзове, които използват протоколния пакет TCP/IP, за да комуникират помежду си. В сърцето на Интернет е гръбнакът от високоскоростни информационни комуникационни линии между главните възли или хост компютри, който се състои от търговс- ки, правителствени, образователни и други компютърни системи, маршрути-зиращи данни и съобщения. Един или повече Интернет възела могат да бъдат изключени (офлайн), без това да застраши Интернет като цяло или да причини спиране на комуникациите по Интернет, защото никой отделен компютър или мрежа не го управлява. Произходът на Интернет е една децентрализирана мрежа, наречена ARPANET, създадена от Министерството на отбраната на САЩ през 1969 г., за да подпомогне комуникацията в случай на ядрена атака. В последствие към ARPANET бяха свързани други мрежи - включително BITNET, Usenet, UUCP и NSFnet. В момента Интернет предлага широка гама от услуги, като FTP, електронна поща, World Wide Web, Usenet новини, Gopher, IRC, Telnet и други. Наречен още: the Net (Мрежата).Коментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: