interface

 
интерфейс - 1. Точката, в която се осъществява връзка между два елемента, така че те да могат да работят заедно и да обменят информация. 2. Софтуер, който позволява на една програма да работи с потребителя (потребителски интерфейс, който може да бъде команден ред, управляван от менюта интерфейс или графичен интерфейс), с друга програма, като операционната система, или с хардуера на компютъра.
Виж също: rs-232-c standard , scsi.Коментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: