installer

 
Програма, предоставена от операционната система Apple Macintosh, която позволява на потребителя да инсталира системни актуализации и да създава стартиращи (системни) дискети. instance > инстанция - обект в обектно-ориентираното програмиране, който е във връзка с класа, към който принадлежи. Например един обект myList, който принадлежи към класа List, е инстанция на класа List.
Виж също: class , instance variable , instantiate , objectКоментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: