handle

 
манипулатор - 1. Указател към указател, т.е., променлива, съдържаща адреса на друга променлива, която на свой ред съдържа адреса на желания обект. В определени операционни системи манипулаторът сочи към указател, съхранен във фиксирано място в паметта, докато той на свой ред сочи към движим блок. Ако програмите започват от манипулатора при всяко осъществяване на достъп до този блок, операционната система може да извършва задачи по управление на паметта, като събиране на боклука, без да влияе на програмите.
Виж също: pointerКоментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: