h.320

 
Стандарт на Международния телекомуникационен съюз (International Telecommunications Union - ITU), който разрешава съвместимост между оборудването за видео конференции от различни производители за услуги с превключване (например ISDN), правейки възможно настолното провеждане на видео конференции. Н.320 установява общите формати, необходими за съвместимостта на аудио и видео входни и изходни сигнали, и дефинира протокол, който позволява на един мултимедиен терминал да използва аудио/видео комуникационни връзки и синхронизация.
Виж също: international telecommunications union , isdn , video conferencing.Коментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: