dhcp

 
Пълно наименование: dynamic host configuration protocol

Протокол за динамично конфигуриране на хостове - TCP/IP протокол, позволяващ на свързана към Интернет мрежа автоматично да присвоява временни IP адреси на хост, когато той се свърже към мрежата.
Виж също: ip address , tcp/ipКоментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: