core

 
ядро - един от типовете памет, вградена в компютрите, преди появата на RAM паметта и възможността тя да бъде закупувана. Някои хора все още използват термина за назоваване на главната памет на компютърна система, както във фразата core dump - листинг с необработеното съдържание на главната памет в момента на блокиране на системата.Коментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: