разговорен

разговорна, разговорно, мн. разговорни, прил.
1. Който се употребява само при неофициален разговор, в устна реч.
2. Който е направен във вид на разговор; диалогичен.Коментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: