психология

ж., само ед. Спец.
1. Наука, която изучава закономерностите на психическата дейност, както и учебен предмет по тази наука.
2. Съвкупност от психически процеси, които обуславят някаква дейност. Психология на актьорската професия.
3. Психика, особеност на характера.
прил. психологичен, психологична, психологично, мн. психологични.
прил. психологически, психологическа, психологическо, мн. психологически.Коментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: