мушморок

мн. мушмороци, (два) мушморока, м.
1. Скрит, потаен, дребен човек.
2. Привидно скромен пробивен човек, който се завира навсякъде.Коментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: