многобой

многобоят, многобоя, мн. многобои, (два) многобоя, м. Спортно съревнование, което включва няколко спортни дисциплини.Коментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: