личност

личността, мн. личности, ж.
1. Човекът като индивид, лице с присъщите му духовни качества. Права на личността. Ставам личност.
2. Човекът от гледище на характера, поведението, общественото си положение. Силна личност. Светла личност. Личността на писателя. Известна личност. Голяма личност.
? прил. личностен, личностна, личностно, мн. личностни. Личностни качества.Коментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: