ТРИРЕДОЛИСТЕН ФОНТИНАЛИС - (Fontinalis antipyretica)

- Секция Биология

ТРИРЕДОЛИСТЕН ФОНТИНАЛИС - (Fontinalis antipyretica)Триредолистният фонтиналис е избрал за постоянно местожителство само студените и чисти сладки води - все едно дали са застояли или течащи. Затова ще го видите да разстила разкошните си тъмнозелени до почти черни или кафяво-зелени лъскави подводни килими и в тихите води на високопланинските езера, и в бавно течащите поточета, които пресичат сфагновите торфища в плани ште, и в бързо течащите по склоновете им реки и потоци. Негови любими местообитания са също студените извори, все едно къде се намират - високо в планините или долу в равнините.

Родовото име - Фонтиналис, това и значи - изворен мъх. Понякога този вид расте дори и в коритата на чешмите, в които се пои добитък. Триредолистният фонтиналис е най-силно хвърлящият се в очи с размерите си (на дължина стъблото му достига 30 и повече сантиметра) наш воден мъх. Но не е единственият. Във водите на нашите извори, потоци, реки, езера и язовири, а също в отводнителните и напоителните канали живеят още двадесетина вида мъхове. С някои от тях напръв поглед той може лесно да се смеси. Ще го отличите обаче безпогрешно по разположението и формата на листата му. Единствено неговите стъбла и всички клонки са три крилати (това личи най-ясно във връхните им части) поради правилно три редно разположените по тях листа и поради лодковидната форма на самите листа. Всички листа на този мъх - и старите, и младите, и стъбловите, и клонкови-те, са сгънати надлъжно по такъв начин, че наподобяват лодка с изпъкнал, остър и дъговидно извит кил. Триредолистният фонтиналис няма непосредствено практическо значение за човека. В природата обаче играе голяма роля. Той поддържа водите чисти и ги обогатява с кислород. В това можете и сами да се убедите, ако поставите в аквариум няколко живи стъбла от триредолистен фонтиналис и слелите дали водата ще се замъти, докато той живее.


Коментирай свободно: