waltz


I. n вале
II. 1. играя/танцувам вале, въртя (някого) във/танцувам (с някого) вале
2. движа се/нося се радостно/весело
3. разг. свършвам (нещо) с лекота
to WALTZ someone out of the room ам. извеждам/изхвърлям някого безцеремонно от стаята
to WALTZ off with лесно спечелвам, грабвам (награда и пр.)
to WALTZ up ам. изправям се, изтъпанчвам се

Send error button

Вземи линк: