overwhelming


1. поразителен, изумителен, съкрушителен
2. непреодолим

Send error button

Вземи линк: