overpressure


Значение на дума използвана в НАТО:
свръхналягане
Налягането, получено от ударната вълна при взрив. Счита се за положително, когато надвишава атмосферното налягане и отрицателно, когато при преминаване на
вълната резултатните налягания са по-ниски от атмосферното налягане. 01/03/73


Политехнически речник:
свръхналягане

Send error button

Вземи линк: