ouster


n юр. изваждане, изкарване (от владение и пр., обик. по незаконен път)

Send error button

Вземи линк: