one-handed


1. еднорък
2. за една ръка (за инструмент и пр.)

Send error button

Вземи линк: