odour


1. миризма, аромат, благоухание
2. прен. лъх, следа
nо ODOUR of intolerance attaches to it няма следа от нетолерантност (в думите, изказването и пр.)
to be in good ODOUR with someone ползувам се от благоразположението на някого
to be in bad/ill ODOUR with someone не се ползувам от благоразположението на някого
ODOUR of sanctity слава на светец, святост

Send error button

Вземи линк: