oblique


I. 1. кос, скосен, наклонен, полегат
2. геом. остър или тъп (за ъгъл)
3. косвен, обиколен, уклончив, прикрит, неискрен, непочтен
OBLIQUE methods/ways прикрити/непочтени похвати
OBLIQUE reference загатване, подмятане
4. грам. косвен (за падеж), непряк (за реч)
OBLIQUE narration/speech непряка реч
5. бот. с нееднакви страни, несиметричен (за листо)
6. воен. косоприцелен, страничен (за огън)
II. 1. отклонявам се (от права линия)
2. наклонявам се
3. воен. напредвам косо


Политехнически речник:
наклонен; полегат, скосен

Send error button

Вземи линк: