ЛОВЕЧ - МУЗЕЙ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

- Секция География

ЛОВЕЧ - МУЗЕЙ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"В старинния квартал "Вароша" се намира музеят "Васил Левски". При създаването си той е настанен в къщата на Иван Крачола - баща на известния български революционер и другар на Васил Левски, Христо Иванов - Големия, в махала Дръстене. Тук през 1954 г. е открита първата експозиция, която отразява живота и бурната дейност на Апостола през периода, когато е в Ловеч.С извършването на активна събирателска дейност нарастват материалите в основния музеен фонд, както и непрекъснатият интерес към делото на Васил Левски. Това налага необходимостта от нова сграда за музей, която е построена до църквата "Св. Богородица", на мястото, където някога е била къщата на Марин Поплуканов - деен член на местния революционен комитет.

В новопостроената сграда през 1967 г. е уредена новата експозиция, втора по ред.Голямата популярност на Васил Левски утвърждава в съзнанието на българския народ музея като един от най-търсените и почитани музеи в страната. С появата на съвременните тенденции в музейното дело, свързани с разчупване на шаблона при подреждане на новите експозиции и внедряване на нови технически средства, се налага преустройство на експозицията на музея.На 17 юли 1982 г. в преустроената сграда е открита новата експозиция на музея "Васил Левски". Той се оформи със своята специфика в една основна тема: "Революционната дейност на Васил Левски в Ловешкия край и издигането на Ловеч за център на Вътрешната революционна организация".

Съчетаването на фотодокументалната част с пантеонната в приземния етаж е оригинално художествено решение на неговите създатели. Като естествена връзка на тези два експозиционни пояса се явяват внушителната фигура на Апостола и композицията на Априлското въстание, разположени на огромно пано обхващащо двата етажа на сградата.На горния етаж с богат фотодокументален и веществен експозиционен материал, в хронологичен ред и в пълнота са разкрити революционната дейност на Васил Левски в Ловешкия край и формирането на Ловеч за център на Вътрешната революционна организация. С много документи са показани моменти от подготовката, избухването и потушаването на Априлското въстание в района.

Следващата част от експозицията отразява моменти от освобождението на Ловеч от османското владичество.В експозицията на музея наред с величавия образ на Апостола на свободата се открояват и делата на ловешките революционни дейци - членове на Привременното правителство на България. Марин Поплуканов, Иван Драсов, Димитър Пъшков и др.. които със своята смелост и всеотдайност са го подкрепяли и вдъхвали увереност в неговото свещено дело. Показани са и укривателите на Васил Левски - смели и самоотвержени дейци на революцията, като Мария Сиракова, Величка Хашнова, Йорданка Филаретова, Баба Тонка. Христо Латинеца, Никола Цвятков, Арабаджията, Миткалото, отец Генади и др.Особен интерес в експозицията представлява колекцията от лични и оригинални вещи на Васил Левски, единствено запазени в България. Това са неговият ятаган и малката печатничка със седем печата, правени саморъчно от него по подобие на турските, с червен восък.Внимание заслужават и вещите на сподвижниците на големия революционер - пушката на Филип Тотю, сабята на Христо Иванов-Големия, револверът на Васил Йонков - Гложенеца и личните вещи на членове на Ловешкия революционен комитет.

В приземния етаж в пантеонната част на музея, в средата под портрета на Левски, в голяма витрина са експонирани ятаган и кама. В две сравнително малки зали в техника сграфито керамика са изписани имената на създадените от Левски по-дейни комитети в окръга и страната заедно с имената на техните председатели.За нуждите на културно-масовата дейност на музея е построена специална зала, оборудвана с аудиовизуална техника, чрез която се показват икономическите и културните процеси в Ловеч от Възраждането до 60-те години на миналия век. Музеят "Васил Левски" се намира на ул. "Марин Поплуканов" 14. квартал "Вароша". Допълнителни обекти;Паметник на Васил Левски. Създаден е от бронз и представлява цяла фигура на Васил Левски. Дело е на скулпторите Илия Илиев. Георги Гергов, Иван Кесяков. Димитър Димитров и архитектите Душко Романов. Александър Доросиев и Милко Георгиев. Открит е на 27 май 1954 г.Забележителност на града са и някои етнографски къщи с битова експозиция от края на XIX в.


Коментирай свободно: