Америго Веспучи 1451-1512

- Секция География

Америго ВеспучиМладият италианец Америго Веспу­чи работел за прочутия род Медичи от Флоренция. През 1491 г. бил изпратен на работа в Испания, където се срещнал с Христофор Колумб. Тази среща събудила у него интерес към пътешес­твия в непознати земи.

Никой не знае със сигурност колко пъ­ти Веспучи е прекосил Атлантическия океан. За първото му плаване през 1497 г. няма достоверни данни, освен твърденията на самия Веспучи, че тогава за пръв път е видял бреговете на Южна Амери­ка, т.е. една година преди Колумб.

Безспорно е, че през 1499-1500 г. Амери­го Веспучи участвал в испанска експедиция водена от Алонсо Охеда. Тя открила устието на река Амазонка и северния бряг на  Южна Америка до голям залив, който Охеда нарекъл Венесуела (Малка Венеция).

Другото сигурно пътуване на Америго Веспучи е с португалска експедиция (1501 г.), която проучила атлантическото крайбрежие на Южна Америка. Експеди­цията заобиколила най-източната точка на Южна Америка (нарекли я нос Рок) и продължила на юг по устието на река. Тъй като това се случило на 1 януари, на­рекли реката Рио де Жанейро (Януарска река). Плавали по крайбрежието на юг до 50° ю.ш. Именно по време на това пътешествие Веспучи стиг­нал до извода, че откритата суша не е част от Азия, както смятал Колумб, а нов неизвестен кон­тинент. За Азия отдавна се знаело, че лежи изцяло в Северното полукълбо. Веспучи предложил новия континент да се нарича Нов свят.

През 1507 г. картографът от Лотарингия Валдземюлер издал карта на Новия свят като в скоби под заглавие­то допълнил Америгосланд и така дал името на новите земи - Америка.

 


Коментирай свободно: